Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT RY

 

VUOSIKOKOUS 2016 Leivonmäen Teboililla

 

Ennen kokousta palkittiin juhlavuoden talkoolaiset Leila ja Pauli Backman ja Metsähallituksen Maija Mikkola kertoi ajankohtaisia kansallispuistokuulumisia.

 

PÖYTÄKIRJA

 

1 § Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.39.

 

2 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3 §  Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kallioinen ja sihteeriksi Helena Kaartinen, pöytäkirjantarkastajiksi Matti Hytönen ja Paula Honkala.

 

4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

5 §  Esitettiin tilinpäätös 2015, toimintakertomus 2015 ja toiminnantarkastajan lausunto. 

 

6 § Vahvistettiin tilinpäätös 2015 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. .

 

7 § Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2016, tulo- ja menoarvio sekä päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. 

 

8 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 2015 Lea-Elina Nikkilä. 

Hallitukseen kuuluivat Pauli Backman, varalla Viola Fredin sekä Helena Kaartinen, varalla Terhi Salomaa sekä erovuorossa 2016 olevat Ilkka Arkiomaa, varalla Janika Tanni ja Maire Huikko varalla Ritva Laitinen. Valittiin Lea-Elina Nikkilä puheenjohtajaksi ja erovuoroiset hallituksen jäsenet uudelleen.

 

9 § Valittiin toiminnantarkastajaksi Matti Kallioinen ja hänelle varatoiminnantarkastajaksi Marja Iikkanen.

 

10 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ei ollut muita asioita.

 

11 § . Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05 ja kiitti hyvin sujuneesta kokouksesta. 


***************************************************************************************************************************

 

VUOSIKOKOUS 18.2.2015 kello 17:00 Karoliinan kestikievarissa

 

Ennen kokouksen avaamista yhdistys palkitsi vuoden 2014 talkoolaiset Niilo Sivenin sekä Paula ja Pauli Honkalan.

 

PÖYTÄKIRJA

 

1§ Kokouksen avaaminen.

Yhdistyksen puheenjohtaja Lea-Elina Nikkilä avasi kokouksen kello 17:02. 

 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Säännöt: Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Ilmoitus Joutsan Seudussa oli 11.2.2015.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 15 jäsentä. 

 

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Kuisma, sihteeri Lea-Elina Nikkilä, pöytäkirjan tarkastajiksi Maire Huikko ja Niilo Siven.

 

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. 

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

5§  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä luki toiminnantarkastajan lausunnon.

 

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä  jäsenmaksujen suuruudet.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen  toimintasuunnitelmaksi, tulo- ja menoarvioksi sekä esityksen jäsenmaksujen suuruuden säilyttämistä ennallaan. 

Päätös: Esitykset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

8 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen

Säännöt: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä  4 varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut 2014 Lea-Elina Nikkilä. 

Hallitukseen kuuluivat Ilkka Arkiomaa, varalla Janika Tanni,  Maire Huikko varalla Ritva Laitinen, Pauli Backman varalla Viola Fredin sekä Helena Kaartinen, varalla Matti Kosonen. Erovuorossa 2015 ovat Pauli Backman, varalla Viola Fredin sekä Helena Kaartinen, varalla Matti Kosonen. 

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Lea-Elina Nikkilä. 

Päätös: Kaikki muut erovuoroiset valittiin uudelleen paitsi Matti Kososen tilalle valittiin Terhi Salomaa. 

 

9 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Päätös: Matti Kallioinen valittiin jatkamaan varsinaisena ja Marjo Kuisma varatoiminnantarkastajina.

 

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ei muita asioita. 

 

11§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokousekn kello 17:32.

 

 

 

 LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT RY

VUOSIKOKOUS 23.1.2013 kello 18:15 Kurkiauran koululla

 

Läsnä Lea-Elina Nikkilä, Maire Huikko, Paavo Oittinen, Ilkka Arkiomaa, Matti Kosonen, Pauli Backman, Helena Kaartinen, Pekka Hytönen, Ritva Laitinen, Marjo Kuisma, Pauli Honkala, Niilo Siven, Arvo Lahtinen, Eevi Nieminen, Janne Heinonen 

 

PÖYTÄKIRJA

 

1§ Kokouksen avaaminen.

Puheenjohtaja avasi kokouksen, mainitsi kansallispuiston 10-vuotisjuhlavuodesta ja toivotti tervetulleeksi Metsähallituksen Eevi Niemisen ja  Päijänteen luonnonperinnesäätiön Marjo Kuisman, jotka kertoivat taustayhteisöjensä toiminnasta. 

 

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Koska Joutsan Seudussa on ollut ilmoitus 9.1.2013, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.

Valittiin puheenjohtajaksi Lea-Elina Nikkilä ja sihteeriksi Helena Kaartinen, pöytäkirjantarkastajiksi Pauli Backman ja Maire Huikko.

 

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

 

5§  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto.

Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

 

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

 

7§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet (hlö 10 €, perhe 20 €  ja yritykset ja yhteisöt 40 €).

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet (hlö 10 €, perhe 20 €  ja yritykset ja yhteisöt 40 €).

 

 

8 § Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valitseminen

Säännöt: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 muuta varsinaista jäsentä sekä  4 varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Lea-Elina Nikkilä. 

Hallitukseen kuuluivat 2012  nyt erovuorossa olevat Pauli Backman, varalla Viola Fredin sekä Helena Kaartinen, varalla Matti Kosonen. Hallituksessa jatkavat  Paavo Oittinen, varalla Ilkka Arkiomaa sekä  Maire Huikko, jonka varajäsen Merja Olenius on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä.

Valittiin Lea-Elina Nikkilä puheenjohtajaksi, Maire Huikon varajäseneksi Ritva Laitinen ja  muut erovuorossa olevat uudelleen. 

 

9 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja

Valittiin toiminnantarkastajaksi Matti Kallioinen, varatoiminnantarkastajaksi Merja Iikkanen.

 

10§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Muita asioita ei ollut.

 

11§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

 

Vakuudeksi

 

Lea-Elina Nikkilä Helena Kaartinen

puheenjohtaja sihteeri

 

 

Todistamme pöytäkirjan oikeaksi ja kokouksen kulkua vastaavaksi

 

 

 

Pauli Backman Maire Huikko

 

 

©2020 LEIVONMÄEN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT RY - suntuubi.com